Rekrytera smartare med Hyro

Rekrytera smartare med Hyro

Med Hyro kan du rekrytera digitala profiler

Inqbr lanserar tillsammans med Hyro ett helt nytt sätt att rekrytera personal. Då man tidigare behövt att gå igenom flera steg i en rekryteringsprocess, förenklar och förbättrar Hyro flera av stegen avsevärt.

”Recruitment is broken”. Det har vi hört i åratal. Du har förmodligen ansökt om jobb på många olika ställen, utan att ens få ett svar. I bästa fall hör du från företaget efter en lång tid där de undrar om du vill stå kvar i deras databas” om något annat matchar dig.

Och från företagens perspektiv så får de in massor av ansökningar, långt mer än de kan hantera, och endast ett fåtal är kvalificerade. Det är ett enormt jobb att gå igenom alla dessa ansökningar. Det här är ett gigantiskt slöseri med tid för alla inblandade parter. Vi vill ändra detta.

När du använder Hyro behöver kandidaterna aldrig skicka in jobbansökningar, det är faktiskt inte möjligt. Istället tar matchingalgoritmen hand om urvalet och tilldelar poäng. Det här är helt baserat på deras kompetenser, erfarenhet, personlighet och deras drivkrafter. Dessutom, byggt in i grunden är de notifications de får som håller dem informerade under hela rekryteringsprocessen. De vet alltid vad som händer med sin information.

Klassisk rekrytering

En klassisk rekryteringsprocess följer 5-6 manuella steg. Dessa steg är till för att hitta de bästa kandidaterna för en viss roll som ett företag behöver tillsätta.

 1. Skapa en Rollbeskrivning och sedan lägga ut den på olika jobbportaler
 2. Ta emot CVn/personliga brev från kandidater och försöka hitta de kandidater som verkar passa bäst
 3. Ha intervjuer med de bästa kandidaterna och försöka bedöma vilka som har bäst kompetenser, erfarenhet, personlighet och drivkraft passande det man letar efter
 4. Ta referenser genom att fråga andra hur kandidaten är
 5. Förhandla och skriva kontrakt
 6. Jobbintroduktion (något som inte officiellt är med i rekryteringsprocessen)

Problem med klassisk rekrytering

 • Det kan vara svårt att veta vad en roll bör innehålla och hur en rollbeskrivning ska utformas, det finns tusentals mallar och inga standarder
 • Att gå igenom CVn är tidskrävande och även med hjälp av system så är det svårt att hitta de som passar bäst eller de som skrivit bäst CV
 • Att intervjua kräver träning för att inte frågorna ska bli onödiga, att bedöma kandidater i en intervju kräver insikt (om ens möjligt) och att alla behandlas lika samt att man som intervjuare inte påverkas av magkänsla. Att få fram hur kompetent, vilken erfarenhet, personlighet samt drivkrafter personen har under en intervju är oerhört svårt 
 • Att ställa rätt frågor vid referenstagning kan vara utmanande

Då har vi inte gått in på hur arbetsgivare ska göra för att ens hitta “rätt kandidater” från början

Hyro förenklar din rekrytering genom att

 • Fråga kandidaten om deras kompetenser, erfarenheter och drivkrafter UTANFÖR ett icke standardiserat CV, i ett format där man kan jämföra svaren man får mellan kandidater.
 • Be kandidaten fylla i sin upplevda personlighet samt vilken företagskultur hen önskar att jobba i. 

”Redan här har vi förenklat rekryteringsprocessen enormt. Detta genom att företagen själva bygger rollbeskrivningen med samma frågor som kandidaten sedan ska svara på.”

Vi fortsätter:

 • Kandidater kan inte direkt “söka jobb” på ett traditionellt sätt. De kan anmäla sitt intresse, men det är företagen som väljer kandidater från Hyro och bjuder in de som de tycker matchar
 • Kandidater kan hela tiden följa med i rekryteringsprocessen genom att de ser vem som matchat dem eller visat deras profil. Detta ger en efterfrågad transparens.
 • Arbetsgivare har en mängd funktioner för att underlätta alla steg i rekryteringsprocessen, såsom kalenderplannerare, överblick över sina kandidater och processstegen, möjlighet att ge feedback till kandidaten, kontakta referenser etc etc

Hur man rekryterar med Hyro

 1. Man lägger in en jobbeskrivning genom att fylla i sina kompetenskrav på profilen.
 2. Fyller i sin information och företagskultur, laddar upp sin logga
 3. Man kan direkt se om någon av de profiler som redan finns i Hyro matchar sitt jobb och direkt lägga till dem i sin process (eller väntar pga att jobbet är publicerat på Hyro’s jobbsida/skicka invites/posta på sociala medier)
 4. Genom att använda de inbyggda analysverktygen i Hyro har man bra underlag för att diskutera vidare under intervju (matchpoäng, personlighets- och företagskulturmatch)
 5. De kandidater som inte passar, eller blev bortsållade pga konkurrens, kan man ge feedback och behåller deras positiva inställning till företaget
Skärmdump från Hyro

Varför rekrytera med Hyro?

 • Hyro stödjer en digital hantering av information och bryter med de traditionella och manuella rekryteringsstegen, samtidigt som Hyro vidareutvecklar hur kommunikationen med kandidater bör ske för att hålla motivationen och drikraften hos kandidaterna uppe, både i rekryteringsprocessen men också som kund, konkurrent eller partner i framtiden
 • Hyro är byggt enligt GDPR och det är kandidaterna själva som äger sin egen information. Ni behöver inte inhämta ytterligare godkännande eller ha processer som stödjer den delen av informationshållning.
 • Hyro använder en urvalsalgorithm som väger in kandidaternas vilja och motivation för deras framtida utmaningar samt kompetenser redan innan intervjun
 • Hyro lyssnar och utvecklas ständigt, och nya funktioner planeras
 • Hyro minskar den tid det tar att hitta rätt kandidater

Att rekrytera med Hyro tar kortare tid

 • En matchingalgorithm letar igenom profilerna efter de kompetenskrav och motivationer du fyllt it
 • Du följer standardiserade format
 • Hyro delar alla kandidater mellan de rekryterande företagen och har därför säkert redan matchande profiler
 • Du ser direkt hur bra kandidaten matchar företagets kultur och jobbets önskade personlighet, du undviker därför ytterligare personlighetstester vilka tar extra tid
 • Kandidaterna kan begära in referenser som kan läsas av de rekryterande företagen direkt
 • Du sparar mycket tid bara genom att använda kalenderplanneraren, som skickar ut förslag till kandidater, baserat på när du har tid

Forskning och litteratur

Svenskt Näringsliv 2016 – “När teknikutveckling och digitalisering förändrar jobben” : “Individernas egenskaper och framtida potential blir viktigare än CV:t” (Sidan 18)

“Fördomsfri rekrytering” TNG https://www.metrojobb.se/artikel/8439-h%C3%A4r-%C3%A4r-roboten-som-rekryterar-f%C3%B6rdomsfritt

Därför används opålitliga rekryteringsverktyg https://www.forskning.se/2013/12/16/darfor-anvands-fortfarande-opalitliga-rekryteringsverktyg/
”Employee selection: Mechanisms behind practitioners´ preference for hiring practices” i fulltext: http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:662235/FULLTEXT01.pdf

Bra läsning:

Innovativ Rekrytering – Thomas Eklöf (Bookbeat) https://thomaseklof.se/innovativ-rekrytering
https://www.smakprov.se/smakprov/visa/9789127822764/partner/smakprov/

Priser

Hyro har en enkel prissättning, du betalar endast en låg månadsavgift och kan använda de funktioner du behöver:

Med 1 aktivt jobb, 2995 SEK/månad, eller SEK 14399 för ett år (Hyro Starter)

Med upp till 5 aktiva jobb: 5690 SEK/månad, eller SEK 28799/år (Hyro Plus)

OBS: Att anlita rekryteringskonsulter kan kosta exempelvis 23% av första årslön, eller ibland SEK 90-150.000 beroende på omfattning. Hyro kräver givetvis att du använder systemet men besparingen är stor. Du kan rekrytera som en expert med Hyro och göra det själv!

Läs mer om Hyro

Information för företag, statistik etc: https://hyro.app/landing/

Hyro startsida: https://hyro.app/

Nya kandidater anmäler sig här: https://hyro.app/join/

”Jag var med och utvecklade Hyro för att jag ville förändra hur rekryteringen går till. Det är ofta som kandidater är besvikna över att de jobb de lagt ner på en ansökan bara varit förgäves eftersom de inte blev utvalda, eller hur de vill jobba inte stämde överens med hur det rekryterande företaget. Genom att använda Hyro kan man starkt minska friktioner inom rekrytering och istället fokusera på att hitta sitt drömjobb – det jobb de matchar för.”

Robert Mejlerö, CTO Hyro
Hyro rekryteringsplattform