Webb

Fortfarande, 2019, och efter mer än 25 år med hemsidor så finns det ett stor behov för att designa, skriva bra innehåll, utforma, skapa och marknadsföra bra hemsidor. Vi kan prata om Webb 1.0, 2.0 eller varför inte 3.0 men det spelar egentligen ingen roll. Hemsidor idag skall vara tillgängliga och innehålla relevant information. Har de det, så fungerar de. Vi kan också gå in på konvertering, att besökaren ska lockas utföra något på hemsidan för att sedan då ”konvertera” till ett lead du kan arbeta vidare på. Det finns många anledningar att ha en hemsida helt enkelt. Ibland som en produktinformation eller mer information om sin service man säljer. Allt möjligt. Webbshoppar har nästan helt ersatt de lokala butikerna och kanske till och med stormarknaderna. Vi handlar nästan allt på nätet. Hur når du ut till dina kunder? Webb är dock så mycket mer än bara hemsidor. Det är också ”system” eller applikationer. Eller SaaS (Software as a Service) (man hyr ett system installerat på en server redan). Ingen installerar system på en server på kontoret längre. Allt är tillgängligt. Det ställer krav på säkerhet, givetvis. Webb är ännu mer. Webb är kontaktmöjligheter, genom sociala medier såsom Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn och många fler. Webb är mycket. Webb är till exempel hur man sammankopplar flera system online så de kan prata med varandra. Webb är API:er (Active Programming Interface – ett sätt för system att kommunicera med varandra).

Webb är framförallt content, innehåll. Relevant och passande information som ger dig svar på en fråga, servar dig med något, ger dig information om något som du behöver veta. Content kan också vara något som någon annan vill att du ska veta. Då är det marknadsföring och reklam. Webb är så mycket.

Webb hos Inbqr innebär strategier. Reklamkampanjer online. Smarta hemsidor med riktad information. Eller bara företagspresentationer. Bokningssystem. Kreditkortsbetalning vid försäljning av någon vara. Webb hos oss är kommunikation. Relevant kommunikation.